ای عشق همه بهانه از توست
من خاموش این ترانه از توست


چه خوب بود اگر متوانستم پرواز کنم
اگر متوانستم بفهم آخر چرا باید قلبهای یکدیگر را آزار دهیم
در حالیکه می دانیم بجز خوبی چیزی برای ما نمی ماندو اخر به خاک وخاکستر تبدیل می شویم
پس ای انسانها در خواهیم یافت که باید دوستی کرد و دوست داشت .....؟


دسته ها : شعر
چهارشنبه ششم 6 1387
X